Konekt

Vacciner

For virksomheder

Covid- og influenzavacciner

Konekt tilbyder covid- og influenzavacciner med start august 2022 til virksomheder. Få klaret vaccinen i arbejdstiden og vær sikker på, at dine medarbejdere er godt sikret mod corona og influenza. 

Hos Konekt er det altid professionelle fagfolk, såsom sygeplejersker og læger, der kommer ud og giver vaccinerne. Vi vaccinerer 15 personer i timen, hvor vi matcher priserne på apotekerne. 

Information til dig, der gerne vil vaccineres
Ved at lade dig vaccinere med InfluvacTetra 0,5 ml., giver du dit informerede samtykke til, at du accepterer de mulige bivirkninger, der er ved vaccinen, og at du kan svare nej til nedenstående:

  • Er du allergisk over for æg eller kylling?
  • Er du allergisk over for ovalbumin, gentamicin (et antibiotikum til behandling af bakterielle infektioner), formaldehyd, cetyltrimethylammoniumbromid eller polysorbat 80? (Er du allergisk, så ved du det)
  • Har du feber?
  • Reagerer du voldsomt på andre vacciner?

Gør dig klar til vaccination:

  • Skab fri adgang til din skulder.
  • Skriv dit cpr-nummer ned eller find dit sygesikringskort frem.

Efter vaccination:

  • Det anbefales, at du opholder dig 10-15 min. på vaccinationsstedet efter vaccination til observation for allergisk reaktion.
  • Sig det til sygeplejersken eller din sidemand, hvis du føler dig utilpas.

Information om influenza og influenzavaccination
Influenza er en virusinfektion i luftvejene. Virussen er særdeles smitsom og smitter via små dråber fra hoste, nys og lignende. Influenza viser sig ved feber (38 – 40 °C), muskelsmerter, kulderystelser, hovedpine, mangel på appetit, generel sygdomsfornemmelse og i nogle få tilfælde opkastning og diarré. I Danmark får 1 ud af 5 personer typisk influenza i løbet af vinterhalvåret – og hvert år dør i gennemsnit ca. 1.000-2.500 personer af komplikationer som følge af influenza.

I år beskytter vaccinen mod 4 specifikke virusstammer. Du opnår beskyttelse efter 2-3 uger og den holder sædvanligvis 6 mdr. Influenzavaccination kan give bivirkninger, såsom: Let ømhed, rødme og hævelse ved indstiksstedet. Let feber, hovedpine, udslæt, muskel- og ledsmerter og allergiske reaktioner kan forekomme.

Da influenza hos risikogrupper kan medføre alvorlig sygdom og evt. dødsfald, anbefaler Sundhedsstyrelsen vaccination. Din vaccine registreres i Det Danske Vaccinationsregister.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte Konekt, hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger om vores ydelser, kurser og foredrag. Vi ser frem til din henvendelse.