Konekt

Om os

Vores værdiaftryk:

"Enkelt, effektivt og meningsfuldt"

Mit navn er Glennie Grønne. Jeg er 47 år, sygeplejerske og indehaver af Konekt siden 2007. Konekt tilbyder undervisning, foredrag, sundhedstjek, vacciner, live- og stresscoaching samt teamudvikling.

Vi arbejder ud fra værdierne: ”Enkelt, meningsfuldt og effektivt”. Fra vores kunders feedback ved vi, at vores værdier sætter aftryk. Vi er i øjeblikket 3 sygeplejersker og en læge. Jeg er certificeret coach og stresscoach fra AXEPT og tilknyttet som konsulent.

Jeg er certificeret i persontyperedskaberne Extended DISC og E-Stimate. Jeg har en fuld diplomuddannelse i formidling og er trænet i personligt lederskab/stifinderprogrammet, hvor jeg også fungerer som professionel coach for ledere i samarbejde med bl.a. jægersoldater.

"Glennie har på yderst professionel vis lavet sundhedstjek her hos os på Baby Dan igennem flere år. Vi er meget tilfredse med hendes performance, og hun er meget vellidt blandt medarbejderne"

Anne-Mette Prøvensen, Baby Dan A/S.
Skab High Performance

Lær at arbejde mere målrettet og strategisk

Konekt har i dag flere ben at stå på. Vi er et vikarbureau, der bl.a. tilbyder undervisning i alt anatomi, fysiologi og sygeplejeteori. Vi tilbyder også sundhedstjek til medarbejdere med speciale i natarbejde inkl. høreprøver m.m.

Særligt arbejder vi med:

  • Foredrag for eksempelvis Novo Nordisk hos praktiserende læger og på sygehuse omhandlende patient compliance. Jeg har en fuld diplomuddannelse i formidling med speciale i sundhedsfremme og forebyggelse.
  • Coaching og stresscoaching til børn, voksne og par. Jeg er certificeret coach og stresscoach fra Axept.
  • Teamworkshops, der fremmer det gode samarbejde i hverdagen.
  • Facilitering og mødeledelse i f.eks. bestyrelser og til stormøder.
  • Ansættelser. Vejledning i valg af profil. Jeg er certificeret i personanalyse-redskaberne Extended DISC og E-stimate. 10 års erfaring.
  • Træning af erhvervsledere i High Performance, som en del af stifinderprogrammet – i særlige tilfælde sammen med jægersoldater. Jeg er selv stifinder.
  • Vægttabsforløb – senest på DanCake og hos Århus Vand.
  • Implementeringsprocesser i kommuner inden for sundhed og pædagogik.

Nedenfor finder ud Konekts persondatapolitik. Denne Politik er senest opdateret 30.05.2018

Du er altid velkommen til at kontakte os. Du skriver blot til Glennie Grønne på kontakt@konekt.dk eller ringer på 40214097.

Vi har hos Konekt en klar politik om, hvordan vi behandler de oplysninger, du giver os på en ansvarsfuld måde, med respekt for dit privatliv og selvfølgelig efter gældende regler. For os er det vigtigt, at du er tryg ved, hvordan vi opbevarer og anvender dine persondata.

Denne Persondatapolitik er gældende for samtlige af de oplysninger, som du giver til os. Politikken giver et overblik over hvilke oplysninger, vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger, og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne Politik og henvende dig til os, såfremt der er punkter, som du ikke kan acceptere. Her på hjemmesiden kan du altid finde den gældende version. Er du enig, skal du ikke gøre mere. Vi oplyser dig blot om disse tiltag, så du ved, at vi lever op til de nye regler og passer godt på dine personlige oplysninger.

Vi deler kun dine data med samarbejdspartnere eller andre, hvis dette er aftalt og i det omfang, vi er forpligtede til, f.eks. som følge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder som f.eks. SKAT eller til revisor. 

Vi indsamler, behandler og opbevarer dine persondata i forbindelse med opstart af aktivitet. Eksempelvis før et coachforløb eller sundhedstjek til natarbejdere udleveres et spørgeskema, som du bedes besvare, og som vi efterfølgende behandler fortroligt. Sundhedsrapporter, bookinglister, undervisningsmateriale, evalueringer og anden relevant og vigtig journalføring opbevares oftest krypteret i papirformat og altid aflåst.

Vi opbevarer – med mindre andet aftales – dette vigtige materiale i op til 3 år. Denne slettefrist kvalitetssikrer, at forløb kan genoptages og fortsætte effektivt. Det er udelukkende Glennie Grønne og relevante underleverandører, der har adgang til disse data- Alt persondata, der ikke er relevant efter endt forløb, slettes efter senest 30 dage.

I forhold til de persondata, vi har om dig, har du en række rettigheder, som du kan gøre brug af. Det vedrører bl.a. retten til at få mere at vide om hvilke oplysninger, vi har om dig. Du har også mulighed for at få rettet urigtige oplysninger og få dine persondata udleveret.

Det juridiske grundlag for Behandling af dine Personoplysninger er Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet Behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig eller for, at vi kan håndtere forespørgsler og lignende forud for din eventuelle indgåelse af en aftale med os.

Vi har også mulighed for at behandle dine almindelige Personoplysninger, fordi vi har en legitim interesse i at behandle oplysningerne om dig, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f), medmindre din ret til at opnå beskyttelse af dine egne almindelige Personoplysninger går forud for vores legitime interesse i at behandle dine oplysninger.

Vi har en legitim interesse i at behandle dine Personoplysninger (dit navn, adresse, tlf og din e-mailadresse) til brug for markedsføringsformål. Vores legitime interesse består således i at kende til dine præferencer, så vi bedre kan tilpasse vores tilbud til dig og i sidste ende tilbyde produkter og tjenesteydelser, der bedre opfylder dine behov og ønsker. Vi overholder naturligvis også markedsføringslovens regler.

I visse tilfælde er vi også retligt forpligtet til at behandle Personoplysninger om dig. Det kan f.eks. være til brug for dokumentation af transaktionsspor og lignende i medfør af reglerne i bogføringsloven. Vi skal blandt andet gemme regnskabsmateriale i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører. Regnskabsprogrammet E-conomics, Handelsbanken og revisionshuset ”Tal og Tanker” i Silkeborg støtter op om sikkerheden på dette område.

Hos os er vores Behandling af Personoplysninger underlagt vores IT- og Sikkerhedspolitik. Vi har implementeret interne regler og procedurer for opretholdelse af passende sikkerhed fra det tidspunkt, hvor vi indsamler Personoplysninger frem til sletning, ligesom vi alene overlader vores Behandling af Personoplysninger til underleverandører, som opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau. 

Vi er forsikret mod IT-kriminalitet og benytter almene virusbeskyttelsesprogrammer.

Som sygeplejersker er vi underlagt tavshedspligt.

Dine persondata stammer fra de oplysninger, du eller det firma, du kommer fra, har givet os i forbindelse med underskrift af kontrakt og opstart af aktivitet. Det er oftest oplysninger såsom navn, adresse, postnummer, by, telefonnummer, e-mailadresse og betalingsoplysninger. 

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte Konekt, hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger om vores ydelser, kurser og foredrag. Vi ser frem til din henvendelse.