Konekt

Efterskoler og gymnasier

Er der pres på?

Bliv ven med din fjende!

Et involverende og humoristisk foredrag
Indianerne taler om, at man med sin indstilling til tilværelsen kan være enten ’kriger’ eller ’offer’ i sit eget liv. Krigeren påvirker selv sin situation, mens offeret lader tingene ske med sig.

Dette foredrag handler om, hvordan man kan blive mere kriger og mindre offer i sit liv. Om hvordan man holder fast på sig selv – også under pres, så der kan træffes gode valg. Det gælder f.eks., når unge møder ydre pres i form af eksaminer, gruppeprojekter, pranks eller konflikter med forældre, lærere eller venner.

Foredrag til efterskoler og gymnasier

Hvad får eleverne med fra foredraget?

  • Kendskab til fire forskellige personlighedstyper og deres typiske adfærd – både i ro og under pres. Hver deltager får mulighed for at typebestemme sig selv og dermed bedre forstå og motivere sig selv og andre.
  • Kendskab til effektive kommunikationsredskaber, der nedtrapper konflikter og fastholder det gode gruppesamarbejde – også under pres. Vi lærer, hvordan vi kan fokusere på at kommunikere tydeligt og skabe accept og retning i samarbejdet.
  • Vi lærer at kunne identificere egen og andres modstand – og gå med på den. F.eks. når opgaver eller eksamen skal planlægges.
  • Vi præsenteres for forskellige coachredskaber, der baner vejen for løsninger trods forskelligheder.

Vi ser på, hvorfor de personer, vi har sværest ved at være sammen med, er de bedste læremestre for os. 

Hvis du lærer at håndtere pressede situationer, kan du bruge det i alle livets sammenhænge: I skolen, over for forældre, kammerater eller lærere, eller når du senere skal have et arbejde. I foredraget gives der mange konkrete eksempler, som viser, hvordan modvind kan vendes til medvind med simple teknikker. 

Foredraget kan udvides til en fælles temadag eller flere dages undervisning, hvor vi også arbejder med praktiske øvelser. Der er mulighed for at tilpasse indholdet specifikt efter jeres ønsker.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte Konekt, hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger om vores ydelser, kurser og foredrag. Vi ser frem til din henvendelse.