Konekt

Undervisning

Alsidige målgrupper

Bred, faglig undervisning

Hos Konekt dækker vi bredt og fagligt, er skarpe på didaktiske overvejelser og kreative i vores valg af indlæringsmetoder med henblik på at ramme plet i forhold til jeres ønsker. Målgrupperne er alsidige – eksempelvis: Elever på skoler, lægesekretærelever, kursister (også i AMU-regi), sundhedspersonale, lægepraksispersonale, medarbejdere i private virksomheder, dagplejere, vejledere, borgere, pårørende og medlemmer af foreninger, f.eks. FOA eller Whiplash.

Konekt har forskellige sygeplejesker tilknyttet, der hjælper med undervisningen, bl.a. Betina Risom, Tanja Kirchhoff og Sanne Thorup.

Nedenfor kan du finde et overblik over nogle af de aspekter, vi bl.a. dækker:

Tidlig opsporing af begyndende sygdom
Design selv jeres implementeringsproces
Strategi
Den Danske Kvalitetsmodel
Rygestop-processer
Træning i mødeledelse og facilitering, f.eks. med afsæt i Kurt Ravns teori
Motivation
Rehabilitering
Tværfagligt samarbejde - hvorfor og hvordan
Konflikthåndtering - med inddragelse af personlighedsanalyse
Den motiverende samtale
Personlighedsanalyser - med henblik på større forståelse af sig selv og andre
Anerkendende kommunikation
Kursus i kollegial sparring og implementering
Selvledelse
Kulturmødet
Sundhedspleje
Vejlederkurser
Coaching med f.eks. afsæt i psykolog Birgitte Jepsens teorier
Kompetenceudvikling på forskellige plan
Alkoholbehandling med indlæg fra Minesota og alkoholrådgivningen
"Sygeplejeteoretikere” (D.O, Virg.H, Kari M, Løgstrup)
Sundhedspædagogik (Antonovsky og Aggernæs)
Det raske og syge mave-tarm-system på dansk og latin
Brug af værdier i hverdagen - personlige og arbejdsmæssige
Behov (Maslow)
Respiration, hjerte-kredsløb, blod og lymfe, immunforsvaret, kønssygdomme, gynækologi og andet anatomi på dansk og latin. Vi medtager gerne friske, dyre organer. Se lungerne blive blæst op og hjerteklappernes fine strukturer - helt tæt på
Kommunikation
Krisepsykologi (J. Cullberg og R. Lazarus)
Undervisning i forandring og relationer samt handlemuligheder i mødet med patienten. Prochaska & Diclemente, Miller og Rollnick, Elisabeth Arborelius, Løgstrup m.fl.
Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte Konekt, hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger om vores ydelser, kurser og foredrag. Vi ser frem til din henvendelse.