Konekt

Foreninger

Lær metoder til bedre samarbejde

Når det gode samarbejde blokeres af modstand

Et involverende og humoristisk foredrag
Hvordan reagerer du, når du selv eller mennesker omkring dig er pressede? Og hvordan kan du tage mere ansvar for din egen kommunikation og blive bedre til at identificere, imødekomme og håndtere modstand – både hos os selv og andre? Disse spørgsmål tager jeg fat på i dette foredrag, som handler om, hvordan vi skaber de bedste vilkår for det gode samarbejde.

Foredraget henvender sig til dig, der ønsker at blive endnu bedre til at samarbejde i dit arbejdsliv, dit privatliv eller i det hele taget i relationen til de mennesker, der omgiver dig.

Hvad får du med fra foredraget?

  • Du får kendskab til effektive kommunikationsredskaber, der nedtrapper konflikter og fastholder det gode samarbejde.
  • Du lærer, hvordan du kan fokusere på at kommunikere tydeligt og skabe accept og retning i samarbejdet.
  • Du lærer at kunne identificere modstand – og gå med på den.
  • Du præsenteres for forskellige coachredskaber, der baner vejen for løsninger trods forskelligheder.

Du får kendskab til fire forskellige personlighedstyper og deres typiske adfærd – både i ro og under pres. Hver deltager får mulighed for at typebestemme sig selv, og dermed kan du bedre forstå og motivere både dig selv og andre.

Hvis du lærer at mestre det gode samarbejde, kan du bruge det i alle livets sammenhænge: I dine arbejdsmæssige relationer, i dit parforhold, med dine teenagere eller i håndteringen af sygdom.

I foredraget gives der mange konkrete eksempler, som viser, hvordan modvind kan vendes til medvind med simple teknikker.

Der er mulighed for at tilpasse indholdet specifikt efter jeres ønsker.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte Konekt, hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger om vores ydelser, kurser og foredrag. Vi ser frem til din henvendelse.