En hyggelig aften med fokus på det gode samarbejde

Involverende og humoristisk foredrag

Hvordan kan vi bibeholde og skabe fælles retning på samarbejdet, så både pårørende, beboere, borgere og medarbejdere går i samme retning og føler sig inkluderet i et fællesskab, der er værd at investere kræfter i? Det er temaet for dette foredrag. Gennem aftenen ser vi nysgerrigt på muligheder, forhindringer, kommunikationsredskaber, arketyper, motivation – alt sammen naturligvis med stor inddragelse og godt humør.
 

Aftenen afsluttes med udarbejdelse af fælles aftaler, der synliggør de handlinger, der besluttes som særlig vigtige i forhold til at fastholde fælles mål og retning for det gode samarbejde.

 
Ovenstående redskaber kan give mening og trænes i alle livets sammenhænge: i private og professionelle relationer, til møder, i parforhold eller i håndteringen af sygdom. Eksemplerne er talrige til foredraget. Og effekten er stor.
 

Beboere har vist overraskende interesse i foredraget, da de finder redskaberne relevante og brugbare i den hverdag, de oplever, med stigende inddragelse i beslutninger.

 
Foredraget er meget relevant til en pårørendeaften men kan også udfoldes til en temadag og til flere dages undervisning med effektiv praksisnær træning i redskaberne.

 
Kontakt mig gerne for flere oplysninger. Der er mulighed for at tilpasse indholdet specifikt efter jeres ønsker

 
Med venlig hilsen

 
Glennie Grønne.

Glennie Grønne, 43 år, sygeplejerske og indehaver af Konekt siden 2007. Konekt tilbyder undervisning, foredrag, sundhedstjek, live- og stresscoaching samt teamudvikling. Vi arbejder ud fra værdierne: ”Enkelt, meningsfuldt og effektivt”. Og fra vores kunders feedback ved vi, vores værdier sætter aftryk. Jeg er certificeret coach og er tilknyttet som konsulent, underviser og censor for AXEPTs nye coaches. Derudover er jeg certificeret stresscoach, certificeret i profilanalyseredskaberne Extended DISC og E-Stimate, er fuld diplomuddannet i formidling og er trænet i Stifiner-programmet, hvor jeg også fungerer som professionel coach i samarbejde med bl.a. jægersoldater.