Nøglen til det gode samarbejde -også ved rekruttering.

Extended DISC og E-stimate er analyser og dialogværktøjer, der har til formål at udvide din forståelse for dig selv og andre. Begge profilanalyser identificerer blandt andet:

  • Komfort- og udviklingsområder
  • Karaktertræk i ro og under pres.
  • Motivations- og stressfaktorer
  • Styrker og ressource grader

Tilbagemeldingen varer 1-2 timer og tager udgangspunkt i en 9 siders rapport, der belyser ovenstående.

Sparring ved rekruttering:

  1. Intro til virksomhedens kultur og klientønsker defineres. Intro til fx. to kandidater der ønskes dybdevurderet.
  2. Personanalyse inkl. tilbagemelding til vigtige samarbejdspartnere i virksomheden.
  3. Vurdering og samtale med de to kandidater
  4. Tilbagemelding og sparring med klient i virksomheden.


DISC-systemet og E-stimate er to af verdens mest anerkendte og brugte analyseværktøjer og findes både som team-, makkerpar- og enkeltpersonsanalyser.

Se et eksempel på Extended DISC personanalyse