"Enkelt, effektivt og meningsfuldt" -er vores værdiaftryk.

I 2006 traf jeg det valg at starte KONEKT grundet et stort ønske om at arbejde mere målrettet og strategisk med at skabe High Performance -både i lille og stor format.
Jeg brænder for at udvikle sund fremdrift via en realistisk og gennemarbejdet gameplan og derefter holde retningen -også under pres. Jeg er sygeplejerske og har i ønsket om at skabe sunde systemer hele vejen omkring mig videreuddannet mig inden for formidling, coaching, adfærdspsykologi og strategi.

Konekt har i dag flere ben at stå på. Vi er et vikarbureau der tilbyder undervisning i alt anatomi, fysiologi og sygeplejeteori. Vi tilbyder sundhedstjek til medarbejdere med speciale i natarbejde inkl. høreprøver.
Særligt jeg, arbejder med:

 • Foredrag for eksempelvis Novo Nordisk hos praktiserende læger og på sygehuse omhandlende patient compliance. Jeg har en fuld diplomuddannelse i formidling med speciale i sundhedsfremme og forebyggelse.
 • Coaching og stresscoaching til børn, voksne og par, Jeg er certificeret coach og stresscoach fra Axept.
 • Teamworkshops der fremmer det gode samarbejde i hverdagen
 • Facilitering og mødeledelse i fx bestyrelser og til stormøder.
 • Ansættelser. Vejledning i valg af af profil. Jeg er certificeret i Personanalyse redskaberne Extended DISC og E-stimate. 10 års erfaring.
 • Træning af erhvervsledere i High Performance som en del af stifinderprogrammet -i særlige tilfælde sammen med jægersoldater. Jeg er selv stifinder.
 • Vægttabsforløb -senest på DanCake og hos Århus Vand.
 • Implementeringsprocesser i kommuner indenfor sundhed og pædagogik.

Ufattelig spændende -jeg laver alt det sjove :)

Følg mine aktiviteter på facebook.

 

Anbefalinger

"Vi har i BHJ regi samarbejdet med Glennie siden 2011. Jeg kender Glennie som en behagelig og meget kompetent samarbejdspartner. Hun har holdt foredrag omkring sundhed og bidraget til, at vi har haft mange gode forløb, særligt i forbindelse med sundhedstjek til vore natarbejdere. Vores oplevelse har været, at vores medarbejdere har sat pris på mødet med Glennie. Vi kan derfor varmt anbefale Glennie som samarbejdspartner."

"Vi har i IT-Effect brugt Glennie i en årrække på flere områder, inden for medarbejderudvikling, personlighedsanalyse og ledelsescoaching. Vi har været glade for samarbejdet, og kan klart anbefale Glennie til andre som har brug for sparring, coaching, eller til personale udvikling"

"Super inspirerende og lærerigt 12 dages kursus. Vi har fået en masse nye værktøjer og viden, vi vil bruge i vores hverdag. Livlig og energisk underviser!"Henriette Kegel. Møllehjørnet plejecenter, Skanderborg. Birgitte M. Larsen. Lokalcenter Ryvangen, Ry.

"Glennie har på yderst professionel vis lavet sundhedstjek her hos os på Baby Dan igennem flere år. Vi er meget tilfredse med hendes performance, og hun er meget vellidt blandt medarbejderne"
Anne-Mette Prøvensen, Baby Dan A/S.

"17 gennemførte et vægttabsforløb på Wavin i efteråret 2011 og foråret 2012. I august lavede Glennie Grønne en kontrolvejning der viste, at langt de fleste havde tabt sig yderligere siden forløbet stoppede. Ingen var i øvrigt kommet tilbage til deres gamle vægt". "Du skal populært sagt selv køre bussen i stedet for at lade dovenlasen eller slikmonstret styre dit liv, siger Glennie Grønne". I artiklen er der interview med Kirsten der har tabt 11,2 kg, Birgitte 18,8 kg og Ole 20 kg.
Midtjyllandsavis 22. september. 2012. Artikel omhandlende vægttabsforløb på Wavin, Hammel.

 

Referenceliste

 • Tvilum-Scanbirk.
 • Århus sygehus
 • Novo Nordisk.
 • Eurofins -Steins laboratorium
 • Københavns dyrehospital
 • Dapuc. Ambulancereddere
 • Risskov Retspsykiatrisk afdeling
 • NTO
 • Handelsbanken
 • Sanofi
 • Thygesen Solutions
 • DanCake
 • Region Midtjylland, Indkøb og logistik
 • Fuglekær udviklingscenter
 • MidtVask
 • Vrå Dampvaskeri
 • Proces Data
 • Århus købmandsskole, Viby J
 • FOA. Silkeborg, Skanderborg og Randers. Sundhed og pædagogisk regi.
 • Social og sundhedsskolen i Århus, Skive, Grenå, Silkeborg, Skanderborg og Randers
 • DNV. Det Norske Veritas. Landsdækkende.
 • MANconsult
 • Silkeborg kommune og Ikast-Brande kommune.
 • Skive og Favrskov kommune
 • Whiplash foreningen
 • BHJ. Hobro, Løkken, Løgstør og Gråsten
 • Sønderborg kommune. Social psykiatri.
 • Lægerne Møldrup
 • Lægerne Fonnesbeck, Ikast.
 • Pilebakken og Gårdhaven i Viborg.
 • Sprogskolen i Holstebro
 • Realmæglerne, Esbjerg.
 • Wavin
 • BDO revision.
 • Dansk revision
 • RSM-plus revision.
 • Beierholm revision.
 • Christine Headwear.
 • Fysioterapeuterne Storegade, Esbjerg.
 • Skanderborg kommune, vejlederkurser.
 • Balle Børnehus, Silkeborg
 • Middelfart kommune.
 • Fritidshuset Valhalla, Viborg kommune.
 • Nyborg kommune
 • Roskilde og Gentofte kommune
 • Næstved og Stevns kommune
 • Sundhedscenter, Viborg
 • Erhvervscenter, Silkeborg
 • Alpi 
 • EASE.dk
 • Brande Åcenter
 • COK. Center for Offentlig Kompetenceudvikling.
 • Type2dialog
 • Axept
 • InnFlow
 • It-effect
 • Plejecentre. Ryvang, Søkilde og Dalbogaard. Skanderborg
 • Skagen beton
 • Randers, Århus og Silkeborg social- og sundhedsskole.

Vi har hos Konekt en klar politik om, hvordan vi behandler de oplysninger, du giver os på en ansvarsfuld måde, med respekt for dit privatliv og selvfølgelig efter gældende regler. For os er det vigtigt, at du er tryg ved, hvordan vi opbevarer og anvender dine persondata.

Denne Persondatapolitik er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os. Politikken giver et overblik over hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne Politik og henvende dig til os, såfremt der er punkter, som du ikke kan acceptere. Her på hjemmesiden kan du altid finde den gældende version. Er du enig, skal du ikke gøre mere. Vi oplyser dig blot om disse tiltag, så du ved, at vi lever op til de nye regler og passer godt på dine personlige oplysninger.

Opbevaring og anvendelse af persondata

Vi deler kun dine data med samarbejdspartnere eller andre, hvis dette er aftalt og i det omfang vi er forpligtede til, fx som følge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder som fx SKAT eller til revisor.
Vi indsamler, behandler og opbevarer dine persondata i forbindelse med opstart af aktivitet. Eksempelvis før et coachforløb eller sundhedstjek til natarbejdere udleveres et spørgeskema, som du bedes besvare, og som vi efterfølgende behandler fortroligt. Sundhedsrapporter, bookinglister, undervisningsmateriale, evalueringer og anden relevant og vigtig journalføring opbevares oftest krypteret i papirformat og altid aflåst. Vi opbevarer - med mindre andet aftales - dette vigtige materiale i op til 3 år. Denne slettefrist kvalitetssikrer, at forløb kan genoptages og fortsætte effektivt. Det er udelukkende Glennie Grønne og relevante underleverandører, der har adgang til disse data – Alt persondata der ikke er relevant efter endt forløb, slettes efter senest 30 dage.

 

Sikkerhed

Hos os er vores Behandling af Personoplysninger underlagt vores IT- og Sikkerhedspolitik. Vi har implementeret interne regler og procedurer for opretholdelse af passende sikkerhed fra det tidspunkt, hvor vi indsamler Personoplysninger frem til sletning, ligesom vi alene overlader vores Behandling af Personoplysninger til underleverandører, som opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau.

Vi er forsikret mod IT kriminalitet og benytter almene virus beskyttelsesprogrammer.

Som sygeplejersker er vi underlagt tavshedspligt.

 

Kilde til oplysninger
Dine persondata stammer fra de oplysninger, du eller det firma du kommer fra, har givet os i forbindelse med underskrift af kontrakt og opstart af aktivitet. Det er oftest oplysninger såsom navn, adresse, postnummer, by, telefonnummer, e-mailadresse og betalingsoplysninger.


Rettigheder
I forhold til de persondata, vi har om dig, har du en række rettigheder, som du kan gøre brug af. Det vedrører bl.a. retten til at få mere at vide om, hvilke oplysninger, vi har om dig. Du har også mulighed for at få rettet urigtige oplysninger og få dine persondata udleveret.

Det juridiske grundlag for Behandling af dine Personoplysninger er Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet Behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig eller for, at vi kan håndtere forespørgsler og lignende forud for din eventuelle indgåelse af en aftale med os.

Vi har også mulighed for at behandle dine almindelige Personoplysninger fordi, vi har en legitim interesse i at behandle oplysningerne om dig, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f), medmindre din ret til at opnå beskyttelse af dine egne almindelige Personoplysninger går forud for vores legitime interesse i at behandle dine oplysninger.

Vi har en legitim interesse i at behandle dine Personoplysninger (dit navn, adresse, tlf og din e-mailadresse) til brug for markedsføringsformål. Vores legitime interesse består således i at kende til dine præferencer, så vi bedre kan tilpasse vores tilbud til dig og i sidste ende tilbyde produkter og tjenesteydelser, der bedre opfylder dine behov og ønsker. Vi overholder naturligvis også markedsføringslovens regler.

I visse tilfælde er vi også retligt forpligtet til at behandle Personoplysninger om dig. Det kan fx være til brug for dokumentation af transaktionsspor og lignende i medfør af reglerne i bogføringsloven. Vi skal blandt andet gemme regnskabsmateriale i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører. Regnskabsprogrammet E-conomics, Handelsbanken og revisionshuset ”Tal og Tanker” i Silkeborg støtter op om sikkerheden på dette område.

Du er altid velkommen til at kontakte os. Du skriver blot til Glennie Grønne på Kontakt@konekt.dk eller ringer på 40214097.

Denne Politik er seneste opdateret 30.05.2018.