Er der pres på? - Bliv ven med din fjende!

Et involverende og humoristisk foredrag

Indianerne taler om, at man med sin indstilling til tilværelsen kan være enten ’kriger’ eller ’offer’ i sit eget liv. Krigeren påvirker selv sin situation, mens offeret lader tingene ske med sig. Dette foredrag handler om, hvordan man kan blive mere kriger og mindre offer i sit liv. Om hvordan man holder fast på sig selv også under pres, så der kan træffes gode valg. Det gælder f.eks., når unge møder ydre pres i form af eksaminer, gruppeprojekter, pranks eller konflikter med forældre, lærere eller venner.
 

Hvad får eleverne med fra foredraget?

  • Kendskab til fire forskellige personlighedstyper og deres typiske adfærd - både i ro og under pres. Hver deltager får mulighed for at typebestemme sig selv, og dermed bedre forstå og motivere sig selv og andre.
  • Kendskab til effektive kommunikationsredskaber, der nedtrapper konflikter og fastholder det gode gruppesamarbejde – også under pres. Vi lærer, hvordan vi kan fokusere på at kommunikere tydeligt og skabe accept og retning i samarbejdet.
  • Vi lærer at kunne identificere egen og andres modstand - og gå med på den. F.eks. når opgaver eller eksamen skal planlægges.
  • Vi præsenteres for forskellige coachredskaber, der baner vejen for løsninger trods forskelligheder.

Vi ser på, hvorfor de personer, vi har sværest ved at være sammen med, er de bedste læremestre for os.
 

Hvis du lærer at håndtere pressede situationer, kan du bruge det i alle livets sammenhænge: i skolen, over for forældre, kammerater eller lærere, eller når du senere skal have et arbejde. I foredraget gives der mange konkrete eksempler, som viser hvordan modvind kan vendes til medvind med simple teknikker.
 

Foredraget kan udvides til en fælles temadag eller flere dages undervisning, hvor vi også arbejder med praktiske øvelser.

Kontakt mig gerne for flere oplysninger. Der er mulighed for at tilpasse indholdet specifikt efter jeres ønsker.

Med venlig hilsen

Glennie Grønne
 

 

Glennie Grønne, 43 år, sygeplejerske og indehaver af Konekt siden 2007. Konekt tilbyder undervisning, foredrag, sundhedstjek, live- og stresscoaching samt teamudvikling. Vi arbejder ud fra værdierne: ”Enkelt, meningsfuldt og effektivt”. Og fra vores kunders feedback ved vi, vores værdier sætter aftryk. Jeg er certificeret coach og er tilknyttet som konsulent, underviser og censor for AXEPTs nye coaches. Derudover er jeg certificeret stresscoach, certificeret i profilanalyseredskaberne Extended DISC og E-Stimate, er fuld diplomuddannet i formidling og er trænet i Stifiner-programmet, hvor jeg også fungerer som professionel coach i samarbejde med bl.a. jægersoldater.